GRADERING

Alla som börjar träna taekwondo och köper en dräkt får med ett vitt bälte. Det är troligtvis där någonstans som drömmarna om det svarta bältet börjar. Respektive grad benämns som Gup och kännetecknas av olika färg på bältet. Gup räknas nedåt från 9 till 1 för vuxna eller från 11 till 1 för barn. Dvs, din första gradering blir för vitt bälte med gult streck/gult bälte och du får graden 11 eller 9 Gup. Efter 1 Gup vänds systemet och räknas uppåt, men har nu benämningen Dan (svart bälte). Det är möjligt att nå 9 Dan som högst.

Vi har våra graderingar mot slutet av varje termin. För att klara den behöver du träna aktivt och visa upp att du klarar kriterierna för just ditt bälte. Se kriteriena här nedan genom att trycka på den Gup du ska ta. Det är obligatoriskt att ha en hel och ren dobok på graderingen.

För att kvalificera sig till en gradering behöver tidskravet mellan respektive gradering vara uppfyllt:

 • 11 Gup -> 1 Gup – minst 6 månader mellan respektive gradering.
 • 1 Gup -> 1 Dan – minst 12 månader innan du kan graderas till 1 Dan.
 • 1 Dan -> 2 Dan – minst 12 månader innan du kan graderas till 2 Dan.
 • 2 Dan -> 3 Dan – minst 24 månader innan du kan graderas till 3 Dan.

Ytterligare grundkriterier för att få gradera sig:

 • Utomstående personer måste vara anslutna till en WTF Taekwondoförening och ha betalat medlemsavgiften. Den föreningen måste i sin tur vara medlem i STF.
 • Anmälan och betalning för graderingen måste ha skett i tid.
 • Tidsspannet mellan föregående gradering och den aktuella graderingen måste ha passerat.
 • Du behöver ha uppfyllt närvarokraven med minst 75% närvaro.
Om någon inte uppfyller kraven för gradering ska den ansvarige instruktören prata med eleven. För de som är bortresta, sjuka eller inte klarat sin ordinarie gradering erbjuds ett annat tillfälle. Datum fastställs senast 30 dagar innan omgraderingstillfället. Omgradering är kostnadsfri för den som varit med på ordinarie graderingstillfälle, men inte klarat sig. Den ansvarige instruktören ser till att eleven får att den hjälp han eller hon behöver.
Kostnad för gradering
Graderingsavgiften är 300 SEK och betalas med hjälp av Swish 123 114 96 24 eller via klubbens bankgiro 150-02 06.
OBS! Gradering till svart bälte (1 Dan) kostar 2500 SEK. Detta beror på att Kukkiwon i Korea tar ut en avgift för denna gradering.
Kvittens på betalning uppvisas vid graderingstillfället.

KRITERIER

11 Gup - vitt bälte med gult streck

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, bakre fot vinklad 30 grader utåt, böjt främre knä.
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Låg blockering

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Ap  //  Framåt
Kubi  //  Lång

10 Gup - gult bälte

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand mot ben

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Pit Chagi  //  Snedspark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.

Kyorugi  //  Sparring:
3-stegssparring; Arae, Momtong An Makki och Olgul

Krossteknik:
Ap chagi

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
An  //  Inåtgående, Insida

9 Gup - gult bälte med grönt streck

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning
Kyorugi seogi  //  Kampställning

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand mot ben
Ollyo Jireugi  //  Uppercut

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
Momtong Bakkat Maki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Pit Chagi  //  Snedspark
Yeop Chagi  //  Sidospark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Dollyo chagi), bägge benen.

Kyorugi  //  Sparring:
3-stegssparring; Arae, Momtong An Makki och Olgul
Mot motståndare utan att träffa under 1 min, minst tre bakre tekniker och tre främre tekniker

Krossteknik:
Dollyo chagi

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
Yeop  // Sidan, sido-
An  //  Inåtgående, Insida
Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
Dojang  //  Träningslokal
Dobok  //  Dräkt

8 Gup - grönt bälte

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

1:a (första)  //  Il

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Dwit-kubi seogi  //  Lång bakåtställning, L-ställning
*hälarnas insida i linje bakre foten vinklas utåt, 2 fotlängder mellan fötterna. Böjda ben, kroppsvikt 70% på bakre ben och 30% på främre.
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning
Kyorugi seogi  //  Kampställning

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand som främre ben
Bandae Jireugi  //  Slag med samma hand som främre ben
Ollyo Jireugi  //  Uppercut

Chigi  //  Stöt eller svingslag:
Deung Jumeok bakkat chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
Momtong Bakkat Maki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen
Arae Yeop Maki //  Sidoblockering

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Pit Chagi  //  Snedspark
Yeop Chagi  //  Sidospark
Dwit Chagi  //  Bakåtspark

Hoppsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Dollyo chagi), bägge benen.
Taegeuk Il–Jang

Kyorugi  //  Sparring:
Mot motståndare, lätt träff utan väst i 2 min. Minst fyra bakre och fyra främre tekniker.

Krossteknik:
Dwit Chagi  //  Bakåtspark

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Chigi  //  Slag/stöt som kommer från övriga områden
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
Yeop  // Sidan, sido-
An  //  Inåtgående, Insida
Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
Dojang  //  Träningslokal
Dobok  //  Dräkt
Sunbaenim  //  Instruktör (Gup)
Kyosanim  //  Instruktör (1:a – 2:e dan)
Oen  //  Vänster
Oreun  //  Höger

7 Gup - grönt bälte med blått streck

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

1:a (första)  //  Il
2:a (andra)  //  I

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Dwit-kubi seogi  //  Lång bakåtställning, L-ställning
*hälarnas insida i linje bakre foten vinklas utåt, 2 fotlängder mellan fötterna. Böjda ben, kroppsvikt 70% på bakre ben och 30% på främre.
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning
Kyorugi seogi  //  Kampställning

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand som främre ben
Bandae Jireugi  //  Slag med samma hand som främre ben
Ollyo Jireugi  //  Uppercut

Chigi  //  Stöt eller svingslag:
Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
Ap Chigi  //  Framåtstöt (hämtas från utsidan av motsvarande arm)

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
Momtong Bakkat Makki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen
Arae Yeop Maki //  Sidoblockering
Hansonnal Momtong An Makki  //  Inåtgående enhandsknivblockering mot mittsektion

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Pit Chagi  //  Snedspark
Yeop Chagi  //  Sidospark
Dwit Chagi  //  Bakåtspark
Mureup Chagi  //  Knäspark

Hoppsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Dollyo chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Yop chagi), bägge benen.
Taegeuk Il–Jang
Taegeuk I-Jang

Kyorugi  //  Sparring:
Matchsparring mot väst 2×2 min med 15 sek vila mellan ronderna.

Krossteknik:
Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
Naeryo Chagi  //  Yxspark

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Chigi  //  Slag/stöt som kommer från övriga områden
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
Yeop  // Sidan, sido-
An  //  Inåtgående, Insida
Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
Dojang  //  Träningslokal
Dobok  //  Dräkt
Sunbaenim  //  Instruktör (Gup)
Kyosanim  //  Instruktör (1:a – 2:a Dan)
Oen  //  Vänster
Oreun  //  Höger

6 Gup - blått bälte

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

1:a (första)  //  Il
2:a (andra)  //  I
3:e (tredje)  //  Sam

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Dwit-kubi seogi  //  Lång bakåtställning, L-ställning
*hälarnas insida i linje bakre foten vinklas utåt, 2 fotlängder mellan fötterna. Böjda ben, kroppsvikt 70% på bakre ben och 30% på främre.
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning
Kyorugi seogi  //  Kampställning

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand som främre ben
Bandae Jireugi  //  Slag med samma hand som främre ben
Ollyo Jireugi  //  Uppercut
Doo Beon Jireugi  //  Dubbelslag

Chigi  //  Stöt eller svingslag:
Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
Ap Chigi  //  Framåtstöt (hämtas från utsidan av motsvarande arm)
Sonnal Olgul Bakkat Chigi  //  Hög knivhandshugg

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
Momtong Bakkat Makki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen
Arae Yeop Maki //  Sidoblockering
Hansonnal Momtong An Makki  //  Inåtgående enhandsknivblockering mot mittsektion
Hansonnal Bakkat Makki  //  Utåtgående enhandsknivblockering
Sonnal Makki  // Dubbel knivhandsblockering

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Pit Chagi  //  Snedspark
Yeop Chagi  //  Sidospark
Dwit Chagi  //  Bakåtspark
Mureup Chagi  //  Knäspark
Horyo Chagi  //  Krokspark

Hoppsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Yeop Chagi  //  Sidospark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Dollyo Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Yeop Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Ap-Dollyo Chagi) bägge benen
Taegeuk Il–Jang
Taegeuk I-Jang
Taegeuk Sam-Jang

Kyorugi  //  Sparring:
Matchsparring mot väst 2×2 min med 15 sek vila mellan ronderna.

Krossteknik:
Yeop Chagi  //  Sidospark
Ap Chigi  //  Framåtstöt

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Chigi  //  Slag/stöt som kommer från övriga områden
Doo Beon  //  Dubbelslag
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Kaljeo  //  Bryt
Keso  //  Fortsätt
Keoman  //  Avsluta/Återgå
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
Yeop  // Sidan, sido-
An  //  Inåtgående, Insida
Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
Hannsonnal  //  Enkel knivhand
Sonnal  //  Dubbel knivhand
Dojang  //  Träningslokal
Dobok  //  Dräkt
Sunbaenim  //  Instruktör (Gup)
Kyosanim  //  Instruktör (1:a – 2:a Dan)
Oen  //  Vänster
Oreun  //  Höger

5 Gup - blått bälte med rött streck

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

1:a (första)  //  Il
2:a (andra)  //  I
3:e (tredje)  //  Sam
4:e (fjärde)  // Sa

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Dwit-kubi seogi  //  Lång bakåtställning, L-ställning
*hälarnas insida i linje bakre foten vinklas utåt, 2 fotlängder mellan fötterna. Böjda ben, kroppsvikt 70% på bakre ben och 30% på främre.
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning
Kyorugi seogi  //  Kampställning

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand som främre ben
Bandae Jireugi  //  Slag med samma hand som främre ben
Ollyo Jireugi  //  Uppercut
Doo Beon Jireugi  //  Dubbelslag
Pyoson Keut Jireugi  //  Fingertoppslag

Chigi  //  Stöt eller svingslag:
Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
Ap Chigi  //  Framåtstöt (hämtas från utsidan av motsvarande arm)
Deung Jumeok Ap Chigi  //  Omvänd framåtstöt (hämtas från insidan av motsvarande arm)
Sonnal Olgul Bakkat Chigi  //  Hög knivhandshugg
Palkup Dollyo Chigi  //  Armbågsrundslag
Sonnal Mok Chigi  //  Knivhandshugg
Palmok Chigi  //  Handledsstöt

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
Momtong Bakkat Makki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen
Arae Yeop Maki //  Sidoblockering
Hansonnal Momtong An Makki  //  Inåtgående enhandsknivblockering mot mittsektion
Sonnal Makki  //  Dubbel knivhandsblockering

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Pit Chagi  //  Snedspark
Yeop Chagi  //  Sidospark
Dwit Chagi  //  Bakåtspark
Mureup Chagi  //  Knäspark
Horyo Chagi  //  Krokspark
Pyojeok Chagi  //  Målspark (block)

Hoppsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Yeop Chagi  //  Sidospark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Dollyo Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Yeop Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Ap-Dollyo Chagi) bägge benen
Taegeuk Il–Jang
Taegeuk I-Jang
Taegeuk Sam-Jang

Kyorugi  //  Sparring:
Matchsparring mot väst 2×2 min med 15 sek vila mellan ronderna.

Krossteknik:
Palkup Dollyo Chigi  //  Armbågsrundslag

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Chigi  //  Slag/stöt som kommer från övriga områden
Doo Beon  //  Dubbelslag
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Kaljeo  //  Bryt
Keso  //  Fortsätt
Keoman  //  Avsluta/Återgå
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
Yeop  // Sidan, sido-
An  //  Inåtgående, Insida
Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
Hannsonnal  //  Enkel knivhand
Sonnal  //  Dubbel knivhand
Deung Jumeok  //  Ovansidan av knytnäven
Dojang  //  Träningslokal
Dobok  //  Dräkt
Sunbaenim  //  Instruktör (Gup)
Kyosanim  //  Instruktör (1:a – 2:a Dan)
Oen  //  Vänster
Oreun  //  Höger
Palkup  //  Armbåge
Mok  //  Nacke
Peoson Keut  //  Fingertopp
Palmok  //  Handled/Underarm

4 Gup - rött bälte

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

1:a (första)  //  Il
2:a (andra)  //  I
3:e (tredje)  //  Sam
4:e (fjärde)  //  Sa
5:e (femte)  //  Oh

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Dwit-kubi seogi  //  Lång bakåtställning, L-ställning
*hälarnas insida i linje bakre foten vinklas utåt, 2 fotlängder mellan fötterna. Böjda ben, kroppsvikt 70% på bakre ben och 30% på främre.
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning
Kyorugi seogi  //  Kampställning
Koa seogi  //  Korsställning

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand som främre ben
Bandae Jireugi  //  Slag med samma hand som främre ben
Ollyo Jireugi  //  Uppercut
Doo Beon Jireugi  //  Dubbelslag
Pyoson Keut Jireugi  //  Fingertoppslag

Chigi  //  Stöt eller svingslag:
Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
Ap Chigi  //  Framåtstöt (hämtas från utsidan av motsvarande arm)
Deung Jumeok Ap Chigi  //  Omvänd framåtstöt (hämtas från insidan av motsvarande arm)
Sonnal Olgul Bakkat Chigi  //  Hög knivhandshugg
Palkup Dollyo Chigi  //  Armbågsrundslag
Palkup Pyojeok Chigi  //  Målslag armbåge
Sonnal Mok Chigi  //  Knivhandshugg
Palmok Chigi  //  Handledsstöt
Mejeumok Naeryo Chigi  //  Hammarslag

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgårnde mittsektionsblockering med utsidan av armen
Momtong Bakkat Makki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen
Arae Yeop Maki //  Sidoblockering
Hansonnal Momtong An Makki  //  Inåtgående enhandsknivblockering mot mittsektion
Sonnal Makki  //  Dubbel knivhandsblockering

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Pit Chagi  //  Snedspark
Yeop Chagi  //  Sidospark
Dwit Chagi  //  Bakåtspark
Mureup Chagi  //  Knäspark
Horyo Chagi  //  Krokspark
Pyojeok Chagi  //  Målspark (block)
Mireo Chagi  //  Puttspark

Hoppsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Yeop Chagi  //  Sidospark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Dollyo Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Yeop Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Ap-Dollyo Chagi) bägge benen
Taegeuk Il–Jang
Taegeuk I-Jang
Taegeuk Sam-Jang
Taegeuk Sa-Jang
Taegeuk Oh-Jang

Kyorugi  //  Sparring:
Matchsparring mot väst 2×2 min med 15 sek vila mellan ronderna.

Krossteknik:
Ap-Dollyo Chagi  //  Fram-Rundspark

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Chigi  //  Slag/stöt som kommer från övriga områden
Doo Beon  //  Dubbelslag
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Kaljeo  //  Bryt
Keso  //  Fortsätt
Keoman  //  Avsluta/Återgå
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
Yeop  // Sidan, sido-
An  //  Inåtgående, Insida
Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
Hannsonnal  //  Enkel knivhand
Sonnal  //  Dubbel knivhand
Deung Jumeok  //  Ovansidan av knytnäven
Dojang  //  Träningslokal
Dobok  //  Dräkt
Sunbaenim  //  Instruktör (Gup)
Kyosanim  //  Instruktör (1:a – 2:a Dan)
Oen  //  Vänster
Oreun  //  Höger
Palkup  //  Armbåge
Mok  //  Nacke
Peoson Keut  //  Fingertopp
Palmok  //  Handled/Underarm

3 Gup - rött bälte med svart streck

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

1:a (första)  //  Il
2:a (andra)  //  I
3:e (tredje)  //  Sam
4:e (fjärde)  //  Sa
5:e (femte)  //  Oh
6:e (sjätte)  //  Yuk

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Dwit-kubi seogi  //  Lång bakåtställning, L-ställning
*hälarnas insida i linje bakre foten vinklas utåt, 2 fotlängder mellan fötterna. Böjda ben, kroppsvikt 70% på bakre ben och 30% på främre.
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning
Kyorugi seogi  //  Kampställning
Koa seogi  //  Korsställning
Naranhi seogi  //  Parallell ställning, fötterna parallellt med varandra, cirka 1 fotlängd emellan.
Palja seogi  //  Öppen Ställning (med motståndaren)

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand som främre ben
Bandae Jireugi  //  Slag med samma hand som främre ben
Ollyo Jireugi  //  Uppercup
Doo Beon Jireugi  //  Dubbelslag
Pyoson Keut Jireugi  //  Fingertoppslag
Sonkut Seou Jireugi  //  Rakt knivhandsslag

Chigi  //  Stöt eller svingslag:
Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
Ap Chigi  //  Framåtstöt (hämtas från utsidan av motsvarande arm)
Deung Jumeok Ap Chigi  //  Omvänd framåtstöt (hämtas från insidan av motsvarande arm)
Sonnal Olgul Bakkat Chigi  //  Hög knivhandshugg
Palkup Dollyo Chigi  //  Armbågsrundslag
Palkup Pyojeok Chigi  //  Målslag armbåge
Sonnal Mok Chigi  //  Knivhandshugg
Palmok Chigi  //  Handledsstöt
Mejeumok Naeryo Chigi  //  Hammarslag
Palkup Yeop Chigi  //  Armbågssidoslag

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Momtong Bakkat Makki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen
Olgul Bakkat Makki  //  Utåtgående hög blockering med utsidan av armen
Arae Yeop Maki //  Sidoblockering
Hansonnal An Momtong Makki  //  Inåtgående enhandsknivblockering mot mittsektion
Sonnal Makki  //  Dubbel knivhandsblockering
Bitureo Makki  //  Vriden blockering som hämtas från utsidan av motsvarande arm
Arae Hecho Makki  //  Låg kryssblockering
Batangson Momtong Makki  //  Öppen handflateblockering mot mittendel

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Pit Chagi  //  Snedspark
Yeop Chagi  //  Sidospark
Dwit Chagi  //  Bakåtspark
Mureup Chagi  //  Knäspark
Horyo Chagi  //  Krokspark
Pyojeok Chagi  //  Målspark (block)
Mireo Chagi  //  Puttspark
Bituro Chagi  //  Vridspark
Pandae Dollyo Chagi  //  Bakåtrundspark

Hoppsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Yeop Chagi  //  Sidospark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Dollyo Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Yeop Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Ap-Dollyo Chagi) bägge benen
Taegeuk Il–Jang
Taegeuk I-Jang
Taegeuk Sam-Jang
Taegeuk Sa-Jang
Taegeuk Oh-Jang

Kyorugi  //  Sparring:
Matchsparring mot väst 2×2 min med 15 sek vila mellan ronderna.

Krossteknik:
Pandae Dollyo Chagi  //  Bakåtrundspark

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Bada Chagi  //  Kontringsspark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Chigi  //  Slag/stöt som kommer från övriga områden
Doo Beon  //  Dubbelslag
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Kaljeo  //  Bryt
Keso  //  Fortsätt
Keoman  //  Avsluta/Återgå
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
Yeop  // Sidan, sido-
An  //  Inåtgående, Insida
Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
Hannsonnal  //  Enkel knivhand
Sonnal  //  Dubbel knivhand
Deung Jumeok  //  Ovansidan av knytnäven
Dojang  //  Träningslokal
Dobok  //  Dräkt
Sunbaenim  //  Instruktör (Gup)
Kyosanim  //  Instruktör (1:a – 2:a Dan)
Oen  //  Vänster
Oreun  //  Höger
Dwiro Tora  //  Vänd om (som när man rättar till dräkten vid uppställning)
Palkup  //  Armbåge
Mok  //  Nacke
Peoson Keut  //  Fingertopp
Palmok  //  Handled/Underarm

2 Gup - rött bälte med två svarta streck

TKD-elevens ed

 • Jag skall alltid följa TaeKwonDo’s regler
 • Jag skall alltid respektera instruktören och senioreleverna
 • Jag skall aldrig missbruka TaeKwonDo
 • Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa
 • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Räkneord:

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yasot
 7. Il gop
 8. Ya dul
 9. A hop
 10. Yeol

1:a (första)  //  Il
2:a (andra)  //  I
3:e (tredje)  //  Sam
4:e (fjärde)  //  Sa
5:e (femte)  //  Oh
6:e (sjätte)  //  Yuk
7:e /sjunde)  //  Chil

Seogi  //  Ställningar:
Charyot  //  Givakt
*fötterna ihop, sträck på kroppen, händerna längst med sidorna. 
Ap-kubi seogi  //  Lång framåtställning
*3-3,5 fotlängd mellan fötter, böjt främre knä.
Ap seogi  //  Framåtställning, gåställning
*1 fotlängd mellan fötterna
Dwit-kubi seogi  //  Lång bakåtställning, L-ställning
*hälarnas insida i linje bakre foten vinklas utåt, 2 fotlängder mellan fötterna. Böjda ben, kroppsvikt 70% på bakre ben och 30% på främre.
Juchum seogi  //  Ridställning
*fötterna parallella, två fotlängder mellan fötterna, böjda ben.
Junbi seogi  //  Redoställning
Kyorugi seogi  //  Kampställning
Koa seogi  //  Korsställning
Naranhi seogi  //  Parallell ställning, fötterna parallellt med varandra, cirka 1 fotlängd emellan.
Palja seogi  //  Öppen Ställning (med motståndaren)
Beom seogi  //  Tigerställning (kort ställning med båda benen böjda, främre foten på tå)

Jireugi  //  Slagtekniker:
Arae Jireugi  //  Lågt slag
Momtong Jireugi  //  Mittendelslag
Olgul Jireugi  //  Högt slag
Baro Jireugi  //  Slag med motsatt hand som främre ben
Bandae Jireugi  //  Slag med samma hand som främre ben
Ollyo Jireugi  //  Uppercup
Doo Beon Jireugi  //  Dubbelslag
Pyoson Keut Jireugi  //  Fingertoppslag
Sonkut Seou Jireugi  //  Rakt knivhandsslag

Chigi  //  Stöt eller svingslag:
Deung Jumeok Bakkat Chigi  //  Bakknytnävslag, utåtgående knytnävsslag
Ap Chigi  //  Framåtstöt (hämtas från utsidan av motsvarande arm)
Deung Jumeok Ap Chigi  //  Omvänd framåtstöt (hämtas från insidan av motsvarande arm)
Sonnal Olgul Bakkat Chigi  //  Hög knivhandshugg
Palkup Dollyo Chigi  //  Armbågsrundslag
Palkup Pyojeok Chigi  //  Målslag armbåge
Sonnal Mok Chigi  //  Knivhandshugg
Palmok Chigi  //  Handledsstöt
Mejeumok Naeryo Chigi  //  Hammarslag
Palkup Yeop Chigi  //  Armbågssidoslag

Makki  //  Blockeringar:
Arae Makki  //  Nedåtgående låg blockering med utsidan av armen
Momtong An Makki  //  Inåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Momtong Bakkat Makki  //  Utåtgående mittsektionsblockering med utsidan av armen
Olgul Makki  //  Uppåtgående hög blockering med utsidan av armen
Olgul Bakkat Makki  //  Utåtgående hög blockering med utsidan av armen
Arae Yeop Maki //  Sidoblockering
Hansonnal An Momtong Makki  //  Inåtgående enhandsknivblockering mot mittsektion
Sonnal Makki  //  Dubbel knivhandsblockering
Bitureo Makki  //  Vriden blockering som hämtas från utsidan av motsvarande arm
Arae Hecho Makki  //  Låg kryssblockering
Batangson Momtong Makki  //  Öppen handflateblockering mot mittendel

Chagi  //  Grundsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Naeryo Chagi  //  Yxspark
Pit Chagi  //  Snedspark
Yeop Chagi  //  Sidospark
Dwit Chagi  //  Bakåtspark
Mureup Chagi  //  Knäspark
Horyo Chagi  //  Krokspark
Pyojeok Chagi  //  Målspark (block)
Mireo Chagi  //  Puttspark
Bituro Chagi  //  Vridspark
Pandae Dollyo Chagi  //  Bakåtrundspark

Hoppsparkar:
Ap Chagi  //  Framspark
Dollyo Chagi  //  Rundspark
Yeop Chagi  //  Sidospark

Poomsae  //  Mönster:
Spark i 4 riktningar (Ap Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Dollyo Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Yeop Chagi), bägge benen.
Spark i 4 riktningar (Ap-Dollyo Chagi) bägge benen
Taegeuk Il–Jang
Taegeuk I-Jang
Taegeuk Sam-Jang
Taegeuk Sa-Jang
Taegeuk Oh-Jang
Taegeuk Yuk-Jang

Kyorugi  //  Sparring:
Matchsparring mot väst 2×2 min med 15 sek vila mellan ronderna.

Krossteknik:
Pandae Dollyo Chagi  //  Bakåtrundspark

Övrigt:
Du ska kunna göra en korrekt bältesknut

Terminologi:
Chagi  //  Spark
Bada Chagi  //  Kontringsspark
Jireugi  //  Slag som kommer från bältet
Chigi  //  Slag/stöt som kommer från övriga områden
Doo Beon  //  Dubbelslag
Makki  //  Blockering
Charyot  //  Givakt
Kyong-nye  //  Buga
Junbi  //  Redo
Sijak  //  Börja
Kaljeo  //  Bryt
Keso  //  Fortsätt
Keoman  //  Avsluta/Återgå
Arae  //  Låg
Momtong  //  Mitten
Olgul  //  Hög
Ap  //  Framåt
Yeop  // Sidan, sido-
An  //  Inåtgående, Insida
Bakkat  //  Utåtgående, Utsida
Hannsonnal  //  Enkel knivhand
Sonnal  //  Dubbel knivhand
Deung Jumeok  //  Ovansidan av knytnäven
Dojang  //  Träningslokal
Dobok  //  Dräkt
Sunbaenim  //  Instruktör (Gup)
Kyosanim  //  Instruktör (1:a – 2:a Dan)
Oen  //  Vänster
Oreun  //  Höger
Dwiro Tora  //  Vänd om (som när man rättar till dräkten vid uppställning)
Palkup  //  Armbåge
Mok  //  Nacke
Peoson Keut  //  Fingertopp
Palmok  //  Handled/Underarm

Taegeuk Il Jang

Taegeuk Sam Jang

Taegeuk Oh Jang

Taegeuk I Jang

Taegeuk Sa Jang

Taegeuk Yuk Jang

Wermdö Taekwondo Förening
Gustavsbergs Sporthall plan 1
Gustavsbergs Centrum

Föreningsnummer: 45365-68
Organisationsnr: 802463-7053
Bankgiro: 150-0206

Swish: 123 114 9624
Email: info@wermdotkd.se
Föreningen bildad: 2011.12.17