I helgen är det närmare 50 barn, ungdomar och vuxna i klubben som ska gradera sig. För er som ska gradera för första gången så tänkte vi bara kort hur det går till och samtidigt dela förhållningsregler kring graderingstillfället.

……………………………………………………………….
Incheckning i cafeterian
……………………………………………………………….
När ni kommer till Ekvallen så checkar ni in vid bordet i cafeterian och prickar av ert namn samt visar upp kvittens på inbetalningen av graderingsavgiften. Därefter går eleverna som ska gradera upp till lokalen för uppvärmning. Föräldrar väntar nere i cafeterian tills dess att det är dags för gradering och går upp till dojangen först då. Detta för att både skapa ett lugn runt dojangen, men också för att begränsa trängsel i korridoren.

……………………………………………………………….
Hur går det till rent praktiskt vid en gradering?
……………………………………………………………….
Vid gradering kommer man till Ekvallen en halvtimme innan utsatt tid för gradering. Detta för att hinna värma upp (assisterande tränare finns på plats) och kanske för sig själv gå igenom något mönster, ett slag eller ord innan det är dags att gå in i dojangen. Väl inne i dojangen blir det uppställning framför det bord där tränarna sitter och bedömer elevernas kunskaper. Därefter sätter sig alla elever ner längs väggen och kallas oftast upp i grupper om tre och tre för att visa upp sina kunskaper. Tränarna ställer frågor eller ber eleverna visa olika tekniker och mönster. Varje moment bedöms och en helhetsbedömning avgör om man blir godkänd.

Efter avslutad gradering kallas eleverna fram och får feedback av tränarna en och en. Om man klarat graderingskraven så får man sitt nya bälte eller streck att sy på sitt befintliga bälte.

……………………………………………………………….
Får jag som förälder vara med vid graderingen?
……………………………………………………………….
Vi har som policy att endast anhöriga till dem som graderar får vara med i lokalen vid graderingstillfället. I år ber vi er begränsa antalet vuxna i dojangen pga. av den rådande Covid-19 pandemin. Om ni känner er sjuka eller är snuviga ber vi er att stanna hemma.

……………………………………………………………….
Vad händer om jag inte klarar graderingen?
……………………………………………………………….
Då fortsätter man att träna och gör ett nytt försök! Omgradering den här terminen blir i början av december. Vid omgradering betalar man inte ytterligare en graderingsavgift.

Hör gärna av er på info@wermdotkd.se om ni har några frågor!

Vi önskar alla våra duktiga elever lycka till i helgen! 🥋👊