ANMÄL DIG TILL WERMDÖ TAEKWOND FÖRENING ÅRSMÖTE 2020

Söndagen den 12 april 15.00 kommer vi att hålla föreningens årsmöte via en videolänk. Därför tar vi upp röstlängd genom att du fyller i enkäten nedan senast fredagen den 9 april. Det är viktigt att du anmäler dig eftersom det är så vi bekräftar din rösträtt på mötet. Därefter kommer vi att skicka ut en länk som du sedan använder för att ansluta till mötet på söndag.

Längst ner i enkäten finns även möjligheten att skicka in frågor som du vill ta upp på mötet. Dessa kommer att diskuteras under punkten Övriga frågor.

Följande gäller för rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
– att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
– alt vara en vårdnadshavare för medlem upp till 11 år;
– att medlemskap har beviljats senast 31 januari före årsmötet; och
– att medlemsavgifter har betalats senast 31 januari före årsmötet.
– medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Registrera ditt deltagande här

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Styrelsen