En övervägande del av dem som svarade på träningsenkäten ville komma igång med träningarna igen. Ett beslut att komma igång med träningarna måste givetvis vägas mot de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Bifogat finns myndigheternas råd gällande träningar just i detta nu.
Vi har beslutat att starta träningarna från och med nästa torsdag enligt följande:
Torsdag 2 april
Fyspass utomhus 18.00 på Ekvallen
Lördag och söndag 4 + 5 april
Vi har bokat stora hallen (handbollsplanen) på Ekvallen. Detta för att kunna träna med större avstånd från varandra.
För att detta ska fungera så kommer vi behöva träna 12-13 / 13-14 /14-15.30. Grupper enligt ordinarie schema.
Därefter utvärderar vi detta upplägg. Vi får helt enkelt vara lyhörda för hur situationen utvecklas.