Liksom resten av Sverige och världen så följer vi hur situationen med coronaviruset utvecklar sig. Förutom att lyssna till Folkhälsoinstitutets information tittar vi också på hur andra klubbar agerar under rådande situation.
Utifrån det har vi beslutat, i samråd mellan styrelse och tränare, att pausa alla träningsaktiviteter i klubben under en vecka. Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan.
I praktiken betyder det att träningarna i helgen samt tisdag och torsdag i nästa vecka är inställda.
Om en vecka utvärderar vi situationen och tar ett nytt beslut om huruvida vi ska återuppta träningsverksamheten eller förlänga pausen.