Omgraderingen nu på lördag (31 augusti) börjar klockan 10.00 i Spegelsalen. Alla som ska gradera samlas samtidigt, oavsett nuvarande bältesgrad.
Sista dag för anmälan är onsdag 28 augusti och görs här på hemsidan. Här finns också all info om mönster mm.
OBS! Ordinarie träning påverkas inte av graderingen.