Här kommer ett litet förtydligande gällande vilka grupper och graderingar som tränar med varandra under höstterminen.
  • Vita bälten (nybörjare) tränar tillsammans med vit/gula-bälten.
  • Gula bälten och upp till rött tränar tillsammans.
  • Åldersfördelningen är fortfarande densamma som förra terminen. Barn 6-8 år och barn 9-13 år samt +13 år. Den enda avvikelsen är +13 år-gruppen, där alla oavsett bältesgrad tränar tillsammans.
Schemat på hemsidan är uppdaterat och är det någon som har några frågor gällande gruppindelningen eller om man är osäker på grupp, så fråga din ledare vid nästa tillfälle. Det är viktigt att du känner dig trygg i din grupp och ibland kan man behöva göra någon justering.
Beroende på storlek på grupperna så kan det eventuellt ske någon förändring under hösten, men detta kommuniceras ut innan i sådant fall.
Varmt välkomna till höstterminen!