Först och främst skulle jag vilja tacka alla barn, ungdomar, vuxna och mina medtränare för den här terminen. Det är otroligt kul att se hur alla fighters har utvecklats genom hårt arbete och en fin attityd på träningspassen.

Nästa helg är det dags för gradering och min filosofi kring detta är enkel; alla våra elever har tränat på de olika momenten under de senaste 6 månaderna, de har kunskaperna och det här är en möjlighet att visa upp sina dem för sina klubbkompisar, tränare och föräldrar.

Rent praktiskt kommer det gå till så att ni att kallas in i dojangen på utsatt tid (den ni har föranmält er till). Varje grupp kommer att ha max 9 elever. Ni kallas upp på mattan i grupper om tre i taget och får då utföra olika graderingstester. Detta kommer att ta ca 10 minuter per grupp (totalt 30 minuter). Därefter kommer ni att få återkoppling och 15 minuters paus där ni kan gå till Spegelsalen och öva lite extra på vissa moment tillsammans med Lars och Viktor. Sedan samlas hela gruppen igen med mig och Ania för det avslutande momentet.

Ju högre upp man kommer i bältesgraderna desto större krav ställer vi givetvis på det tekniska utförandet. Samtidigt är det också viktigt att kunna terminologi och muntligt kunna beskriva och jämföra olika tekniker. Sist men inte minst, lägger jag stor vikt vid att man ska kunna lära andra. Det här är extra viktigt för mig eftersom det då i varje moment på träningarna kan ske en kunskapsöverföring.

Vi vet att det ibland kan finnas en viss anspänning inför graderingsmomentet. Man kan bli nervös och glömma bort vissa saker. Därför är det bra om ni hjälper era barn och ungdomar att träna lite extra hemma under den kommande veckan. Om man har en mindre bra dag så finns det möjlighet att få hjälp i Spegelsalen och är det så att det inte fungerar alls just denna dag finns det en chans att omgradera sig i slutet av augusti. Eftersom vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra elever, får du som förälder endast vara med i dojangen då just ditt barn graderar sig.

Ha en fin vecka så ses vi nästa helg!
// Broosk