De kommande fyspassen 30/5 och 6/6 är inställda pga att Kristi Himmelfärd och Sveriges nationaldag infaller på dessa dagar.