Idrotts-Sverige sliter idag med att få barn- och ungdomar att stanna kvar inom idrotten. Åldern då barnen väljer att sluta med idrott har krupit allt snabbare ned i ålder. I samma takt har digitaliseringen och urbaniseringen tagit oss med stormsteg, som tillsammans med tidiga elitsatsningar och talangjakter skapat en alldeles för hög brygga tillbaka in till idrottslivet. Redan från 11 års ålder vänder medlemskurvan nedåt och fortsätter negativt fram till 35-50 års ålder. Idrottsföreningarna behöver därför hitta nya vägar för att förnya sig och förbli attraktiva för att fortsätta vara en del av människors liv. Vi ska inte sluta idrotta i förening bara för att vi blir äldre och inte vill elitsatsa, det måste finnas andra alternativ. I RFs Strategi 2025 har idrotterna tillsammans skapat en gemensam vision om vägen till framtidens idrottande.

Vi tror att ett viktigt steg till ett livslångt idrottande är samarbeten över gränserna. Samsynen (nedan i grönt) mellan Värmdö Kommun och de lokala idrottsföreningarna är en överenskommelse som öppnar upp för ett gemensamt arbete som kan ta oss snabbare framåt. Det är en självklarhet för oss att signera Samsynen och vara med på resan. Wermdö Taekwondo är en förening där alla är lika mycket värda och ges samma möjligheter och resurser. Wermdö Taekwondo drivs för att du ska ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

En ny syn på träning och tävling
Barn- och ungdomsidrotten i Värmdö Kommun är
-Varm, välkomnande och ser till ALLA
-Inriktad på långsiktig utveckling snarare än kortsiktiga resultat

Inkluderande idrott för alla
Barn- och ungdomsidrotten i Värmdö Kommun är
-Möjlig för alla genom tillgängliga hallar och ytor
-Prisvärd och inkluderande genom rätt anpassad tillgänglighet till idrottsutövande utifrån befintligt behov

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Barn- och ungdomsidrotten i Värmdö Kommun är
-Trygg, engagerande, jämlik och öppen
-Fokuserad på att främja olika genom en öppen kultur och positiva normer

Ett stärkt ledarskap
Barn- och ungdomsidrotten i Värmdö Kommun är
-Inriktad på möjligheten att träna flera idrotter för mångsidig utveckling och långsiktighet
-Präglad av en trygg och positiv miljö och en sund ledarkultur
-En inkluderande och sammanhållande kraft där föreningar samverkar för barn och ungas bästa